Alespoň po včerejší zprávě MF Dnes o majetkovém pozadí plzeňského holdingu Škoda, která byla dnes doplněna o příslušné dokumenty. Pokud se nepodaří v listu uvedená tvrzení vyvrátit, budeme mít případ jednoho z největších střetů zájmů v naší zemi. O to horší, že se jedná o případ zasahující do nejvyšších pater hospodářství a politiky. Odborníkům na trestní právo ponechávám, zda v případě potvrzení uvedených skutečností mohlo v případě konkrétních skutků při řízení ČEZ dojít ke spáchání trestného činu.

I kdyby se ukázalo, že se jedná opravdu o dezinformační kampaň, jejímž cílem má být diskreditace Martina Romana, má zde každý doklad toho, k čemu vede neprůhlednost vlastnických vztahů v České republice.

Řekněme, že se jedná opravdu o pokus o diskreditaci. V tom případě by si měl každý podnikatel, který v tuto chvíli ještě hovoří o výhodách toho, že nikdo do jeho majetkových poměrů nemůže vidět, začít počítat, co je pro něj nebezpečnější. Skutečnost, že někdo bude vědět, kde je majetkově angažován, nebo prostor pro vydírání a dezinformace? Přirozeně, čím větší význam dotyčného, tím větší možnost, že někomu bude překážet a někdo zkusí špinavou hru.

V případě transparentního vlastnictví je podobná "dezinformační kampaň" vyloučena.

My všichni ostatní bychom měli být ostražití dvojnásob. Jednak proto, že případ vrhá zásadní pochybnosti na hospodaření s veřejnými prostředky. Také proto, že odhaluje naší zoufale nízkou schopnost "sebesprávy". K čemu máme např. zákony o střetu zájmů nebo o veřejných zakázkách? Nebo také ustanovení obchodního zákoníku, která souběh určitých funkcí/pozic vylučují? Zdá se, že tyto normy máme jen pro ty, kdo jsou ochotní se jim podřídit, případně jsou natolik neopatrní, že se nechají přistihnout.

V tomhle přístupu je něco zásadně špatně.

minule jsem připomínal větu, že Slunce je nejlepší lékař. Pro normální fungování hospodářství je nutná také transparentnost tam, kde hrozí střet zájmů nebo zneužití postavení. Problém nezmizí zametením pod koberec. Naopak, začne pod ním žít vlastním životem a časem zaneřádí celý byt.