Kolega je zodpovědný člověk, a proto si uzavřel penzijní připojištění. Aby měl záruku jisté zkušenosti a snad i serióznosti, dal na jméno a vybral si Penzijní fond Komerční banky. Po mnoha letech bezproblémového smluvního vztahu došlo k tomu, že změnil bydliště. Pokusil se změnu vyřídit telefonicky, ale byl informován, že je třeba vyplnit formulář a zaslat jej poštou. Stáhl si tedy formulář z webu, vyplnil v něm své osobní údaje, starou a novou adresu, podepsal jej, odeslal a věc pustil z hlavy.

O to většího překvapení se dočkal, když po dvou týdnech obdržel z penzijního fondu dopis, kde mu sdělují, že jeho žádost o "ukončení" smlouvy nemohou zpracovat, protože jeho podpis na formuláři nebyl úředně ověřen. Navíc, dle "zákona proti praní špinavých peněz" je třeba k onomu "ukončení" smlouvy doložit další skutečnosti, jako místo narození, kopii občanského průkazu a další. Které naštěstí k žádosti o změnu adresy nepřiložil ani náhodou.

Jistě se jedná o případ, který se, slovy doc. Chocholouška, stane "nejvýše jednou za 10 let". Přesto je šokantní, že fondem určený formulář, na kterém není ani slovo o ukončení čehokoliv, naopak je nadepsaný tak, že jeho smyslem má být pouze úprava adresy, někdo ve fondu, tedy profesionál, může zcela dezinterpretovat.

Jistotu tedy nemáme nikde a kolega přemýšlí, čeho se dočká, dožije-li se sjednaného věku. Z druhé strany je ale pozitivní na celé věci to, že zákonem stanovené kontrolní mechanismy zafungovaly. Není tedy ještě tak zle s naším právním řádem. Z druhé strany cesta ke "vzdělanostní" společnosti "založené na službách" může být ještě trnitá.

 

Pozn.: Totožnost kolegy je autorovi známa a celý příběh lze doložit příslušnými listinami.