Každý máme rádi klid a stabilitu a vyrušení neseme nelibě. To platí i pro jevy v nejvyšších státních orgánech. Jsou to vůbec zvláštní paradoxy. Na jedné straně chceme, aby se za nás politici drali, z druhé, aby se nehádali a nějak se dohodli.

Podobný paradox je ukrytý jako nálož přímo v základech parlamentarismu. Na jedné straně jsou výsledek voleb a většina jasné, z druhé strany parlament nemá být jen hlasovacím strojkem, jak už jeho název napovídá. Naopak, jde o reprezentaci v prvé řadě a hlasování až v řadě třetí nebo čtvrté.

Vlastně obstrukcí proti hladkému chodu mašinérie je jakýkoliv projev v plénu. Nahlíženo extrémně. Je jasné, že nikdo na základě projevu svůj názor nezmění, pojďme tedy hlasovat, ať to máme za sebou, stejně je to jasné.

Je, a není. Parlament je kolbiště, boj z ulic jsme přenesli na naše zástupce. Čekáme, že se za nás budou bít až do roztrhání těla. Pokud tedy něco čekáme.

Obstrukce k tomu patří. Tyto dny bychom si měli užívat, protože se otevírá nová kapitola v učebnici demokracie, jdeme do další lekce. Naučíme se, že demokracie nemá vždy jen podobu stojatých vod pozičních válek, ale že k ní patří i materiálové bitvy a neočekávané výpady, byť ze strategického hlediska je výsledek daný. Tento boj je ale pro legitimitu systému nezbytný. Bez něj může v parlamentu sedět tolik lidí, kolik stran do něj postoupí, a každý jako na valné hromadě disponovat balíkem hlasů.

Nynější podoba obstrukcí, jsme totiž teprve na začátku lekce, je docela mírná. To abych každého uklidnil. :-)

Šlo by to dělat i razantněji. Například lze zpochybnit každé hlasování. A to může udělat každý poslanec. Takový postup by byl hodně nepříjemný a vyostřil by atmosféru. Ale i pepř do guláše patří. Ovšem, přiměřeně.

Také má každý poslanec, který nemluví česky, právo na tlumočníka. Jeho 2 x 10 minut ke každé projednávané věci by asi mělo být očištěno od času, který zabírá překlad.

Našly by se zřejmě i další možnosti. Tvrdým testem by bylo, pokud by nedošly síly dříve, jednání přes Štědrý večer.

Zatím tedy o nic nejde.

 

P.S. I poslanci jsou jenom lidé a mají rádi klid. Obstruovat tedy není z psychologického hlediska snadné.