O obstrukcích a o tom, že se jedná o sice výjimečný, ale ne extrémní nástroj parlamentního boje jsem zde už psal. Sněmovna už je unavena a hledá cesty, jak své utrpení zmírnit. Našla řešení ve sloučení více bodů programu do jednoho.

Kouzlo tohoto postupu má spočívat v tom, že každý poslanec bude moci vystoupit jen 2 x 10 minut k celému balíku návrhů a nikoliv tolikrát 2 x 10 minut, kolik návrhů zákonů má být schváleno.

Osobně tento postup považuji za kontroverzní a nejsem si jistý, zda by pro vládní koalici a její reformní plány nebylo lepší vydržet a nezavdávat příčinu k možnému napadení schválených zákonů u Ústavního soudu. Ze strategického hlediska je vítězství vládní koalice jasné a proč tedy celý příští rok čekat, jak dopadne návrh na jejich zrušení?

V čem je, nebo může být, problém? Obecně v tom, že dohromady mají být projednávány pouze věci úzce související. Sice vše souvisí se vším, ale jistá diference přeci jen existuje. Dále, každý poslanec má mít právo vyjádřit se ke každému projednávanému návrhu. Jednací řád ne nadarmo počítá se zkrácením vystoupení nejvýše na 10 minut, ale ne méně. To jsou důvody věcné, odpovídající podstatě parlamentního jednání. Ta není dotčena ani v takto vypjatých okamžicích.

Formální důvody mohou být tyto. Jednací řád Poslanecké sněmovny umožňuje body jednání sloučit do jednoho (§ 54 odst. 8). Podle § 59 odst. 1 lze omezit k danému bodu řečnickou dobu, ta ale nesmí být kratší, než 10 minut. To znamená, že jedno vystoupení, či chcete-li projev, nesmí překročit určený čas, nejméně oněch 10 minut.

Otázku případného omezení počtu vystoupení řeší § 59 odst. 2. Ten stanoví, že k jedné věci (pozor, nikoliv jednomu bodu programu) může být počet vystoupení jednoho poslance omezen až pouze na dvě.

Předpokládám, že třeba občanský zákoník a zákon o veřejných zakázkách, ačkoliv formálně sloučené do jednoho bodu, jsou dvě dost podstatně odlišné věci. (Kdyby nebyly, zřejmě by veřejné zakázky byly zahrnuty do jinak všepohlcujícího návrhu občanského kodexu).

Podle mého názoru tedy existují podstatné argumenty na podporu tvrzení, že sloučení více bodů jednání do jednoho neumožňuje zamýšlené omezení počtu vystoupení. Nesouhlasíte? Proč ne, jediným orgánem oprávněným autoritativně rozhodnout, je Ústavní soud. A možná jsme najednou tam, kde být nechceme.

A možná by tedy bylo lepší vydržet, protože unavenější budou poslanci opozice.

Pokud vládní koalice na svém stanovisku setrvá, dostanou se obstrukce do divácky velmi vděčné fáze. Tedy potenciálně. Ustanovení § 59 odst. 1 jednacího řádu neumožňuje omezit délku vystoupení poslance pověřeného přednést stanovisko poslaneckého klubu. Budeme mít příležitost poznat řečnickou výdrž čelných představitelů, prozatím z řad opozice.

Třeba osm hodin už by byl velmi pěkný sportovní výkon. Některé příklady z minulosti i ze světa najdete shromážděné zde.

Tak, nebo tak, máme se na co těšit. Před námi je zřídka vídaná královská disciplína.