Příběh ministra Kocourka ještě neskončil, důležitá bude koncovka. Zda a případně do jakého orgánu kterého (polo)státního orgánu či úřadu bude "odkloněn". To rozhodne o konečném vyřešení tohoto případu v politické rovině.

(Toto je opravdu celé, více se k otázce, která mi vrtá hlavou, napsat nedá.)