V rozkladu státu a schopnosti už ani ne vládnout, ale jen administrovat, jsme vstoupili se začátkem července do další fáze.

První fáze spočívala v "pouhém" předražování. Nakupovalo se za nadsazené ceny, ale vše v zásadě fungovalo.

Druhá fáze spočívala v předražování a nefunkčnosti. Nefunkčnost ale neovlivňovala životy běžných lidí. Jednalo se např. o nákupy předražených vojenských letadel nesplňujících nasmlouvané parametry a podobně.

Nyní jsme vstoupili do třetí fáze. Stát je dojen neztenčenou měrou, ale nefunkčnosti začínají dopadat na běžné lidi. 

Co bude dále? Je třeba se připravit na fázi čtvrtou. V ní bude předražování samozřejmě zapojeno stále, ale nefunkčnost nabyde takového rozsahu, že se bude jednat o kolaps některého ze zásadních infrastrukturních systémů, který přímo ohrozí životy stovek lidí nebo rovnou způsobí jejich smrt.

O jaký kolaps či selhání by se mohlo jednat? Připravme se na šlendrián, který povede např. k několikadennímu výpadku energetických sítí, zhroucení dodávek pitné vody např. v Praze. Anebo se může jednat o nákup infikovaných očkovacích vakcín.

Stojí za to, aby si každý uvědomil, že už jsme za hranou, kdy člověk sice nadával, ale mohl se utěšovat, že se sice krade, ale hlavně ať mu politici dají pokoj a může si žít. Tendence je jasná, tyhle časy jsou pryč.

V tuto chvíli neschopnost některých politiků a dalších veřejných činitelů začíná znamenat obecné ohrožení.