Nenechme se ale mýlit zdánlivým klidem. Ve skutečnosti žijeme uprostřed boje. Zatím skrytého. To se ale může každým okamžikem změnit a ocitneme se uprostřed bojových linií. Můžeme pouze děkovat nejvyšším státním představitelům pečujícím o naše blaho, že se tak dosud nestalo.

Je škoda, že se média zabývají podružnostmi a nevěnují pozornost podstatným informacím. Jako je například zpráva tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky z 22. května t. r.:

"Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve středu dne 22. května 2013 na Pražském hradě ministra životního prostředí Tomáše Chalupu. V průběhu diskuse prezident vysoce ocenil úsilí ministra životního prostředí v boji proti zeleným fundamentalistům."

Po jejím přečtení mám takový nejasný pocit, že letos by mohla být vyslyšena má rada z minulých let, a v boji proti kůrovci na Šumavě budou nasazeny yperit a defolianty.

Otevřenou otázkou pak zůstává, zda boj proti fundamentalistům všeho druhu nespadá spíše do působnosti ministerstva vnitra nebo BIS. Ale to je detail, můžeme to také vnímat jako doklad překonávání rozbujelého resortismu.