Jak skončí nynější vládní krize?

  1. Novou vládou na tzv. půdorysu současné koalice?
  2. Úřednickou vládou fungující až do řádného termínu voleb, v čele třeba s J. Rusnokem?
  3. Nebo předčasnými volbami, např. na podzim?

Hlasovat můžete zde.