Po 24 hodinách od vydání usnesení jeho text ještě není znám - to není mimochodem nic neobvyklého, na odůvodnění rozhodnutí se běžně čeká i třeba u Ústavního soudu delší dobu - ale každý, cílím především na veřejné činitele nejrůznějšího druhu, má ve věci jasno.

Co tedy vlastně komentují? Jaké závěry činí a o čem?

Rád bych připomenul, že celý případ tzv. politické korupce byl od počátku velmi sporný. Mimochodem, nenajdete na světě případ, kdy by podobná záležitost skončila pravomocným trestním rozsudkem. I to svědčí o složitosti celého problému.

Ta se dá shrnout do jediné otázky - kde končí politické vyjednávání a začíná politická korupce?

Hranice někudy běží, o tom není sporu. Ale musí být doloženo, že proběhlo jednání ve stylu "když (ne)budeš hlasovat proti, dostaneš ty osobně to a to". A teď přicházejí klíčové otázky:

  1. Bylo tomu tak? Z komentářů ze všech stran se zdá, že ano. Opravdu každý má přístup do trestního spisu (bývalých) obviněných? Anebo byl přímo u onoho jednání?
  2. Nejvyšší soud prohlásil, že takové jednání je kryté imunitou? Opravdu??? Opět už někdo četl usnesení?

    (Já během dne, od rána do podvečera slyšel od novinářů z HN, Radiožurnálu, TV Prima a Práva, že text usnesení k dispozici nemají. Mimochodem, v jakém stavu je naše investigativní žurnalistika, když text usnesení Nejvyššího soudu, který má v rukou možná desítka lidí, tudíž je v podstatě veřejný, nedokáže obstarat? O těch, kteří jej případně mají a zavázali se počkat se zveřejněním, nehovořím.)

Z diskuzí a vyjádření se zdá krystalizovat závěr, že Nejvyšší soud buď je spolkem neumětelů, nebo je uplacený. Odkud tyto závěry?

Bylo by slušné si uvědomit, že Nejvyšší soud, nomen omen, je nejvyšší soudní instancí v České republice. Že nehovoříme o přestupkové komisi někde v Horní Dolní.

K tomu se objevují úvahy, že teď to musí rozhodnout Ústavní soud. (Co má rozhodnout? Vždyť ještě nikdo rozhodnutí neviděl, ale už je jasné, že je vadné!) Uvědomuje si někdo z těch, kdo to navrhují, že jedná přesně v duchu zásady, že "tenhle nám gaunera nepověsil, tak si najdeme lepšího soudce..."?

Ponechám stranou otázku, proč si někdo myslí, že Ústavní soud by zájmu "lidu" vyhověl. Nejvyšší soud je dle zákona výlučným orgánem příslušným k rozhodování otázek, zda je někdo vyňat z trestního stíhání. Jakákoliv úvaha, jak jej obejít, znamená pošlapání zásad právního státu. O to víc mrzí, když je slyšet od právníků.

Doporučil bych vyčkat, až bude text usnesení zveřejněn. Očekávám, že mnoho lidí zažije překvapení. Předpokládám totiž, že Nejvyšší soud naznačí aspoň rámcově, jaká jednání/projevy spadají pod ochranu imunity a jaká už nejspíše ne. Ostatně tomu nasvědčuje i reakce vrchního státního zástupce dr. Ištvána, který naznačil, že doplní svá obvinění a v jakém směru. Ovšem zda k nim došlo, to budou muset státní zástupci doložit.

Kdo chce, může hledat po zveřejnění pod spisovými značkami 3 Tcu 76/2013 a 3 Tcu 77/2013.

P. S. Pokud někdo přístup k textu usnesení a trestnímu spisu (bývalých) obviněných máte, podělte se se mnou prosím. Rád bych také měl ve věci úplně jasno, abych měl konečně za co Nejvyšší soud odsoudit.