Přitom jsou nejméně tři důvody, proč by jeho přítomnost a viditelnost byla vysoce žádoucí.

1) Je to jím spravovaný rezort, který je v mezích možného zodpovědný za rozsah černého trhu a opatření k jeho potlačení.

2) Je to jím spravovaný rezort, který nese část odpovědnosti za paralyzování části malo- a velkoobchodu.

3) Je to jím spravovaný rezort, a tento důvod uvádím až na posledním místě, který nese odpovědnost za výběr daní, tedy i spotřební daně a DPH.

Netvrdím, že ministr financí do láhví methanol lil nebo byl ve spojení s příslušnými mafiemi. Na druhou stranu je můj dojem takový, že stát mnoho let nepřijímal žádná adekvátní opatření, aby šanci vzniku podobné tragédie minimalizoval. I kdyby tak ale činil, nic to nemění na tom, že přítomnost ministra financí by byla vysoce žádoucí, byť by přímo sám nemohl při řešení současné situace nic udělat. Jiní činitelé také navštěvují místa katastrof, dávají tím najevo, že věci dávají maximální prioritu a dohlížejí s celou vahou své autority na to, aby se věc řešila co nejrychleji a nejúčinněji.

Nic takového nevidíme. Ministr financí diskutuje o budoucí reformě bankovnictví v Evropské unii na Kypru. Možná tam je jeho osobní přítomnost po celou dobu nezbytná. Za sebe se nemůžu zbavit dojmu, že se jedná o výhodný časový souběh.

Potom je tu ale také otázka na naše novináře. Na začátku roku byla ČT schopna vyslat svého reportéra z Washingtonu do jakéhosi městyse v Iowě a podat mi informaci, s jakou náplní si koupil místní koblihu 4. uchazeč republikánů o kandidaturu na prezidenta USA. Proč nejsou v tuto chvíli naši novináři na Kypru?

Zkrátka, hodně věcí na této metanolové tragédii mi přijde nezvládnutých. A že jsem příliš kritický nebo podezíravý? Právě takovým postojům má bránit maximální otevřenost a účast na řešení.